Bombadeln svarar på protesterna

Bombadelns svar på protesterna som framfördes av arga alliansväljare via den borgerliga tidningen Expressen:

http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/78411

Frågor och svar om signalspaning
Vad är bakgrunden till förslaget om signalspaning?

Signalspaning har bedrivits sedan andra världskriget till skydd för rikets säkerhet. Det som nu föreslås är en anpassning för att kunna säkra nödvändig information för landets säkerhet genom att också signalspaning i kabel blir tillåtet. Regeringen vill också ha tydligare lagstiftning om signalspaningen och skapa ett starkt skydd för den enskildes integritet.
Varför behövs signalspaning i kabel?

Teknikutvecklingen medför ett behov av signalspaning även i kabel, eftersom allt mer av internationell kommunikation förmedlas via kabel och inte via etern. Sverige måste bibehålla förmågan att avvärja och bemöta hot mot landets säkerhet. Signalspaning är en viktig metod för att kunna göra självständiga och bra omvärldsbedömningar till grund för regeringens utrikes, säkerhets- och försvarspolitik.
Ange exempel på varför signalspaning behövs:

1. Det är viktigt att vi har en effektiv signalspaning för att snabbt kunna uppmärksamma om hotbilden mot Sverige skulle förändras.
2. De soldater som deltar i riskfyllda internationella insatser måste ha bästa tänkbara skydd. Signalspaning kan ge avgörande information för deras säkerhet.
3. Effektiv signalspaning bidrar till förmågan att möta alla yttre hot mot landet så som militära angrepp, omfattande gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen.
Vem utför signalspaning?

FRA (Försvarets radioanstalt) bedriver signalspaning. Inhämtningen sker automatiserat via olika sökbegrepp. FRA är en civil myndighet och inte en militär myndighet som det ibland sägs i debatten.
Hur tillgodoses skyddet av enskildas integritet?

Det finns flera kontrollmekanismer och funktioner som garanterar att signalspaning sköts enligt lagen: att den inte avser endast en enskild fysisk person, att den är proportionerlig i förhållande till det angivna syftet, att informationen inte kan inhämtas på ett mindre integritetspåverkande sätt och att gränsen är tydlig gentemot exempelvis polisiär verksamhet.
Kan intresset av att bekämpa brott motivera hur långtgående inskränkningar i integriteten som helst?

Signalspaning handlar inte om att bekämpa brott. Syftet med signalspaning är att stödja svensk utrikes-, säkerhets-och försvarspolitik samt kartlägga yttre hot mot landet. Det är alltså Sveriges säkerhet som ligger i vågskålen.
Vem kontrollerar att lagen följs och att individer inte drabbas av signalspaningen?

Ytterst sker kontrollen av FUN (Försvarets underrättelsenämnd). Inom FUN ska enligt förslaget finnas två enheter med skilda sammansättningar för hantering av tillstånd till inriktning av signalspaning respektive kontroll av att verksamheten bedrivs enligt lag. Ordföranden i respektive enhet och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare.

FUN kontrollerar att signalspaningen bedrivs inom de i lag bestämda ändamålen, dvs. rör utländska förhållanden av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller som utgör yttre hot mot landet. FUN får befogenhet att omgående stoppa pågående signalspaning och besluta om förstöring av material om det visar sig att spaningen bedrivs på ett sätt som inte följer regelverket. FRA (Försvarets radioanstalt) har också ett eget ansvar för att pröva att man inte verkställer en inriktning som strider mot lag. Ett särskilt integritetsskyddsråd ska dessutom ha insyn i och följa verksamheten ur ett integritetsperspektiv.

Det krävs tillstånd av FUN för att en myndighet ska kunna uppdra åt FRA att signalspana. Tillståndet ska vara tidsbegränsat. Regeringens beslut om inriktning av signalspaningsverksamheten ska föregås av samråd med FUN som gör en bedömning av lagenligheten på förhand. FRA får inte starta ett signalspaningsprojekt om spaningsinriktningen inte är förenlig med lagen. Därutöver ska FUN i efterhand kontrollera att FRA genomfört verksamheten i enlighet med lagen och givna tillstånd.
Kan jag som individ ändå bli föremål för signalspaning?

Lagen är tydlig på att tillstånd inte får lämnas för signalspaning som endast avser en viss person. Inhämtningen måste avse utländska förhållanden av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller som utgör yttre hot mot landet. Det finns tydliga kontrollmekanismer och funktioner för att se till att lagen följs.
Vad skiljer signalspaning från polisens verksamhet?

Försvarsunderrättelseverksamhet handlar inte om att gripa och döma individer som begår brott. Det får enbart handla om information gällande utrikes,- säkerhets,- och försvarspolitik och för kartläggning av yttre hot mot landet.
Med modern teknik kan inrikes trafik förmedlas via utlandet och då avlyssnas av FRA. Kommer inrikestrafik bli föremål för signalspaning?

Inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur detta sker. Operatörerna väljer vanligtvis den billigaste transportsträckan vilket kan medföra att inrikestrafik kommer att gå över landets gräns och tillbaka. Därför kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik rent tekniskt skulle kunna bli åtkomlig för FRA. Det innebär dock inte att trafiken får inhämtas – för det krävs att trafiken är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet. Om sådan trafik ändå skulle hamna i FRA:s system finns tydliga bestämmelser om förstöring av kommunikation som saknar relevans för signalspaningens ändamål.
Hur länge sparas informationen? Vilka får ta del av den?

Förslaget innehåller bestämmelser om vilken information som omedelbart ska förstöras. Därutöver finns bestämmelser om hur rapportering ska ske, bl.a. om att underrättelser som berör enskilda endast får lämnas om de har betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten – någon rapportering av s.k. överskottsinformation får alltså inte ske. Utöver de lagar som nu föreslås finns sedan tidigare en lag om FRA:s behandling av personuppgifter, i vilken finns bestämmelser om hur bl.a. gallring ska ske.
Kommer FRA att besluta hur och när signalspaning ska ske?

FRA bedriver inte signalspaning för sitt eget behov utan på uppdrag av regeringen och myndigheter. I lagförslaget anges mycket tydligt hur inriktningen av signalspaningsverksamheten ska gå till. FRA får inte starta ett signalspaningsprojekt om spaningsinriktningen inte är förenlig med lagen. Detta ska förhandsprövas. Dessutom kommer all pågående signalspaning löpande granskas och förenligheten med lagen kontrolleras av en oberoende myndighet, FUN.
Innebär den nya lagen att FRA får ägna sig åt ”aktiv signalspaning” och hacka sig in i datasystem för att få information?

Nej, lagen medger inte att FRA får hacka sig in i datasystem. Signalspaningslagen reglerar FRA:s möjligheter till traditionell signalspaning i eter och kabel.
Signalspaningslagen innebär inte några nya uppgifter för FRA utan reglerar nuvarande eterspaning samtidigt som den också ger FRA möjlighet att utföra viss kabelspaning. I flera avseenden innebär signalspaningslagen en faktisk begränsning av FRA:s mandat jämfört med dagens situation.

Dolt i texten kan vi se bombadelns planer på att terrorbomba oskyldiga människor runt om i världen. Ja du läser rätt. De vill bomba. Det svenska ”militärindustriella komplexet” vill nämligen tjäna pengar på att invadera tillsammans med en annan bombhöger vars medborgare nu går på knäna i ren bombgalenskap. Ni anar säkert att jag menar USA. Landet där 50% av landets utgifter går till bombadelns konstanta världskrig.

Att bevaka oss och eventuell terrorism som svar på detta är inte lösningen. Det inser vem som helst.

De tror på fullt allvar att det kommer fungera, verkar det. Det kommer naturligtvis INTE fungera. Bombningen av World Trade Center visade tydligt att underrättelsetjänsten i USA var handikappad av helt andra skäl. Jag behöver inte jämföra en apas intelligens med någon för att poängtera detta faktum.

-Nej. Lösningen heter folkstyre, dvs. direktdemokrati, dvs. äkta demokrati helt enkelt för att folk i allmänhet är smartare än schimpanser.

FRA-lagen är, om inte direkt farlig, helt onödig och måste ryckas upp med roten och kastas på komposten. Vi ska behandla andra länder enligt de regler vi själva skrivit på och samtidigt skydda oss mot dem som ständigt bryter mot dessa regler.

Partiet som gjorde sig skyldig till IB-affären och Bodströmsamhället, d.v.s. Sossarna är knappast en trovärdig ledare för denna manöver.

Vänsterpartiets eliter och miljöpartiets eliter är säkert beredda att glömma övervakningen för lite ministerposter så tyvärr litar jag inte på dem heller även om idealisterna i dessa partier vill väl. Kovändningar som vi redan fått se tyder på att jag talar sanning.

Ett parti jag kan lita på till 99% vad gäller avskaffandet av övervakningen är Piratpartiet men 100% säkerhet ligger endast hos http://www.aktivdemokrati.se p.g.a. anti-korruptionsavtalet.

MrPerfect72

Medlem av http://www.aktivdemokrati.se

Annonser
Det här inlägget postades i Direkta reflektioner och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s