Tillståndet i nationen (och i världen)

Nu börjar det kännas riktigt otrevligt. Vi får reda på att Sverige var tänkt att bli den sjätte noden i det världsomspännande nätverket Echelon, eller mer korrekt, NSA.

(Intressant 46 minuters dokumentär om Echelon finner man som bit-torrent här Vi får lära oss hur man söker på kodade meddelanden som ”The refrigerator will arrive tomorrow” eller ”Matchen börjar imorgon”, fick ni med det nu FRA? Och hur man tom planerat att skaffa en U-båt som skulle kunna avlyssna fiberkablar på botten..)

Avtalet som Odenberg skrev på är en direkt kopia troligen, av det avtal som ingåtts med, Australien. (se dokumentegenskaper:Det står att titeln är “AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR HOMELAND/DOMESTIC SECURITY MATTERS” ) Ja, det låter märkligt men är bara ett tecken på hur NSA arbetar med standardiserade avtal varhelst det finns någon som går med på det hela. Man stävar efter total kontroll över hela världens internet-kommunikation och vi håller på att dras in i ett större sammanhang och det var inte meningen att medborgarna skulle veta om det.

Brevhemligheter och annat tjafs är bara in vägen för den effektiva terroristbekämpningen och MÅSTE kringås!

Det värsta är att våra folkvalda säkerligen inte insett betydelsen av ingångna avtal. Vilket visar vikten av att ALLA avtal som ingås med främmande makt måste vara öppna för insyn. Att på detta sätt skapa hemliga nätverk är inte imperialism som kommunister brukar skrika om, och inte STASI som högerfolk gärna refererar till, nej det är ngt mkt värre. Det saknar faktiskt motstycke i historien. Fascism är nog det närmaste man kommer, men detta är nu på en helt ny nivå. Tidigare har det alltid funnits kritiska stater, kritiska röster inom FN, eller EU, men hur är det nu?

Inga större protester att tala om har föregått de över världen nu ingångna avtalen med NSA.

Som jag skrivit tidigare är ju alltså USA:s egna lagstiftning om övervakning av de EGNA medborgarna betydligt mer reglerad då det krävs brottsmisstanke för att få avlyssna trafik som går till amerikanska medborgare inne i USA. Detta har de samarbetande staterna (kanske pga inkompetens men jag är inte så säker med tanke på att FRA-förslaget från början kommit från sossarna och utan större förändingar genomförts av deras största kontrahent i riksdagen) struntat i, och aningslöst glatt skrivit på de utskickade avtalen..

Nästa steg är tydligen kontroll av bloggarna som ju börjat leva sitt eget liv, på ett för yrkespolitiker mkt okontrollerbart sätt. Röstboskapen i EU kommer troligen att rösta för en större kontroll av vad som skrivs på bloggarna med stöd av ”personangreppsargumentet” Man pratar om replikrätt för utpekade politker osv. Personligen skulle jag inte ha något emot just replikrätt, men det visar ju att gammelpolitkerna är mogna för pension sedan länge med tanke på den avgörande skillanden mellan tusentals realtidsuppdaterade bloggar och några, få köpta tidningar eller TV-kanaler.

Hoppas ingen har missat detta embryo till nya övergrepp:

Vägverket har startat ett projekt som syftar till att få svenska försäkringsbolag att övervaka sina kunder med elektronikens hjälp – i trafiksäkerhetens namn. Sekund för sekund ska en svart låda skicka iväg information om varje bils geografiska läge och hastighet.

Den tänkta svenska GPS-övervakningen är sprungen ur de övervakningsförsäkringar som sedan flera år finns på marknaden i bland annat Storbritannien, Irland och Italien. En ”svart låda” med GPS-baserad satellitpositionering monteras in i bilen.

Man känner ju igen mönstret om man så säger.

Listan på de 103 övervakade svenskarna har läckt ut, med förståeliga reaktioner från flera av de drabbade. Som vanligt känns det nog bättre trots allt för alla inblandade att få veta om man var med på listan eller inte. Kul att tänka på hur upprörda sossarna blev när deras partistrategier läckte ut strax innan valet till en ”konkurrent”. Som man bäddar får man ligga.

Karl Sigfrid verkar glädjande nog ha hämtat sig och är tillbaka med nya klarsyntheter:

Så länge beslutsprocessen helt saknar inslag av direktdemokratiskt beslutsfattande – exempelvis möjligheten att framtvinga beslutande folkomröstningar – kommer medborgarnas inflytande att begränsas till att gälla det fåtal förändringar som de politiska partierna har valt att öppet söka ett mandat för. I praktiken handlar svenska riksdagsval om att vart fjärde år välja ett budgetalternativ – generösa ersättningssystem eller starkare drivkrafter för arbete. Mycket mer än så är det inte möjligt att kommunicera i en valrörelse. I övriga frågor anser sig partierna ha öppna mandat. Sverige medverkar dessutom till beslut i internationella organ utan att vare sig medborgare eller journalister vet vad som händer. Därför är medborgarnas egen institution – möjligheten att vart fjärde år rösta på ett parti – ett trubbigt verktyg som behöver kompletteras.

Den samlade effekten av det svenska systemets utformning är att vi får en auktoritetsdemokrati. Väljarna kan bara utöva inflytande i ett fåtal centrala stridsfrågor och i övrigt handlar valet om att överlåta makten till någon som inger förtroende. Detta kan ställas mot den sakfrågedemokrati som är betydligt starkare i exempelvis Schweiz och flera amerikanska delstater. Där kan väljarna inte bara ge politikerna ett förtroende att styra, utan även beskära de förtroendevaldas mandat genom att själva fatta vissa beslut i folkomröstningar. Folkomröstningarna utgör en säkerhetsventil när politikerna inte lyckas med uppgiften att representera medborgarna.

Inte minst institutionella beslut om den demokratiska processens utformning bör godkännas direkt av väljarna. Dels därför att beslutssystemet är grunden för alla andra beslut och dels därför att det finns en intressekonflikt mellan medborgare och politiker. Precis som andra yrkesgrupper har politikerna som skrå ett intresse av att stärka den egna maktpositionen medan medborgarna har ett intresse av att kontrollera sina representanter och ställa dem till svars. Att EU:s beslutsprocesser, som utformats långt ifrån medborgarna, är slutna och svåra för väljarna att följa är ingen slump.

Alltihop, precis alltihop, visar på en mkt långtgången handfallenhet hos de som är utvalda att bevaka demokratin och de mänskliga rättigheterna, i hela världen! Detta är verkligen illa och en bred gräsrotsrörelse måste nu spridas över hela världen. Det är fråga om en helt annan dignitet än en stor valfråga i Sverige 2010, detta måste bekämpas över statsgränserna innan det är försent. Det är inte frågan om att ställa högre krav på våra folkvalda, den strategin har med all önskvärd tydlighet visat sig otillräcklig. Det är det inbyggda hemlighetsmakeriet som nu tar sig helt groteska proportioner och som nu måste begränsas! Det är endast genom en övergång till öppenhet och insyn från medborgarna i alla frågor som vansinnet kan få ett slut. Och det enda sättet att säkerställa det är genom att ta ifrån gammelpolitikerna sina uppdrag till förmån för de som kan göra jobbet så mkt effektivare och bättre; dem det berör.

Är du redo?

Andra bloggar om övervakning just nu (från Knuff.se):

Kommunikation: Förvirrat (fp) ger regeringen initiativet!

the Campaign Dossier
”… Lunds Tekniska Högskola, påpekar att all trafik på internet idag är utsatt för övervakning av hackers, företag med vinstintressen, främmande makt, kriminella ligor och dataku…”
1 timme sedan – 18 juli 22:40 | 541 ord | Anmäl länken

”Det där är min mammas förra chef”

syrrans granne
”…drik Moberg chefredaktör FRA, FRA-lagen, politik, avlyssning, övervakning, storebrorsamhälle, Bodströmsamhället, mänskliga rättigheter, privatliv, privatlive…”
2 timmar sedan – 18 juli 22:17 | 118 ord | Anmäl länken

Går det att kombinera ”endast vid brottsmisstanke” med massavlyssning?

JörgenL
”…s ska finnas en brottsmisstanke för att styra filtret? FRA, övervakning, kontrollsamhälle, samhälle, politik, folkpartiet, Agneta Berliner, Camilla Lindber…”
5 timmar sedan – 18 juli 19:28 | 198 ord | Anmäl länken

FRA — läge för reträtt

Eivor Karlsson
”…om något parti framhållit. Innebär det att FRA inte ska få tillgång till total övervakning av all trafik eller kommer kablar avsedda för massavlyssning ändå att dras? Men får…”
5 timmar sedan – 18 juli 19:14 | 419 ord | Anmäl länken

FRA och paranoida konspirationshysteriker.

Germunds Blog Enköping
”…nnedom kan snart vara över. Det finns flera teknologier för ständig, automatisk övervakning av samtliga bilars läge och fart, såsom GPS, kameror med automatisk nummerplåtsinlä…”
5 timmar sedan – 18 juli 19:08 | 299 ord | Anmäl länken

Listan över dom avlyssnade

Törnebohms Hotspot Katrineholm
”… namnen. Listan 43 Things Tags: Internet, Mobiltelefoner, Politik, Säkerhet och övervakning, FRA, Avlyssning, Integritet…”
6 timmar sedan – 18 juli 18:08 | 42 ord | Anmäl länken

Sex kvinnor kommer till undsättning

Mad World Örebro
”…ren. Läs även andra bloggares åsikter om FRA, politik, folkpartiet, FRA-lagen, övervakning, avlyssning, regeringen…”
7 timmar sedan – 18 juli 16:41 | 110 ord | Anmäl länken

FRA och ”marschen in i övervakningssamhället”

MXp – Missional Experiences Jönköping
”… Lex Orwell, men minst lika viktigt är att stoppa den långsiktiga marschen in i övervakningssamhället. Ju tidigare vi tar striden i varje fråga, desto större är chansen att vi…”
8 timmar sedan – 18 juli 16:05 | 312 ord | Anmäl länken

Grön Ungdom och FRA

Tomas Melin
”…n själv tycker. Knappast imponerande. politik, samhälle, fra, övervakning, avslyssning, integritet, fra-lagen, lex orwell, miljöpartiet, massavlyssning, Grön…”
8 timmar sedan – 18 juli 15:56 | 430 ord | Anmäl länken

Backa bandet

frykmans liberala blog
”…Trade Center var att man förlitade sig för mycket på satelliter och elektronisk övervakning och för lite på gammalt hederligt spioneri. Behöver vi information om killar med gr…”
8 timmar sedan – 18 juli 15:46 | 520 ord | Anmäl länken

Om direktdemokrati:

S & mp

marcushaggstrom
”…ävan efter att utvidga demokratibegreppet i riktning mot ökad decentralisering, direktdemokrati och en tro på medborgarnas förmåga att ta egna beslut och ansvar kan bli en rik…”
2 dagar sedan – 16 juli 12:35 | 373 ord | Anmäl länken

Varför skulle personval vara bättre än partival?

Jan Thurins tankar
”… förankring i verkligheten. Studier har visat att länder med starkare inslag av direktdemokrati har lägre utgifter, mindre budgetunderskott och högre produktivitet.” Sigfrid …”
4 dagar sedan – 14 juli 16:10 | 502 ord | Anmäl länken

Fortsatt uppror mot FRA-lagen

projo’s blog Västerås
”…n konstitutionsdomstol, vi borde dessutom se över möjligheterna till att stärka direktdemokratin. Få politiker kommer förstås applådera detta, då dom menar sig stå över folket…”
4 dagar sedan – 14 juli 13:54 | 372 ord | Anmäl länken

Karl Sigfrid om bloggregistrering på Aftonbladet

projo’s blog Västerås
”…östs bättre med liberala metoder. Dvs mindre subventioner, färre tullar och mer direktdemokrati och mindre överstatlighet. De fåtalet bra saker som kommer från EU drunknar i a…”
5 dagar sedan – 13 juli 16:35 | 404 ord | Anmäl länken

Välkommen till Stasi och KGB land – 19!

UD/RK Samhälls Debatt
”…demokrati, ansätts nu från två håll. Horisontellt genom frågor om personval och direktdemokrati, vertikalt genom att politiker, tjänstemän och väljare utnyttjas som nyttiga id…”
7 dagar sedan – 11 juli 02:01 | 481 ord | Anmäl länken
Det här inlägget postades i Krönikor och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Tillståndet i nationen (och i världen)

  1. mrperfect72 skriver:

    Ha ha. Om politikerna ska ha replikrätt i folks bloggar vill jag ha replik i deras egna lögnpress. De kallar sina debattsidor för ”fria ord” ”öppen debatt”. Löjeväckande. Debatten är likriktad och därmed helt ointressant. När motståndarsidan angrips ges de ingen replikrätt.

    Jag säger välkommen in i verklig debatt i vårt öppna forum eller kommentera i bloggen! Vi raderar inga politiker som vill debattera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s