Elmarknaden, igen

Det var själva f-n vad svårt det ska vara att erkänna politiska misstag som man inte ens begått själv!

En rätt sansad debatt var det i SVT:s Debatt i tisdags, (all heder till Belinda Olsson på SVT Göteborg som både kan ställa raka frågor och kräva svar direkt, men också moderera gapiga debattörer till en lagom nivå).

Eons företrädare liksom Svensk Energis efterträdare försöker på ett lekskoleplan förklara att det faktiskt blivit billigare med el jfrt med 2008…visst med statistik kommer man långt..

Att de stora elproducenterna ändå bara har 20% av marknaden på Nordpool gör att inget behöver göras åt prissamarbete och hemliga uppgörelser. Konkurrensverket kan luta sig tillbaka.

Ola Alterå missar själva grundproblemet och yrar om marginella förbättringar gällande elcertifikaten, samägandet av kärnkraften och liknande.

Grundproblemet är och förblir detsamma, ingen skulle acceptera ett flera ggr så högt pris på mjölk, eller en bil, från en dag till en annan, och ingen tillverkare av de produkterna skulle kunna motivera sådana prissvängningar för ALLA kunder.

Hur den här ”Nationalekonomen” kan försvara det kommer vi förstås aldrig att få veta, han är trygg i sin professorsroll och behöver inte ngt annat än sin titel för att utgöra plakat för en totalt korrupt elmarknad med samtliga tyngre politikers goda minne.

Priset på en marknad har som främsta uppgift att balansera utbud och efterfrågan. Detta är speciellt viktigt i lägen med hög efterfrågan och lågt utbud. Detta har den nordiska elmarknaden klarat på ett utmärkt sätt de två gånger den verkligen satts på hårda prov, nämligen den senaste tiden och torrperiodskrisen 2002/2003 med mycket låg tillgång till vattenkraft.

I båda dessa extrema perioder har prisbildningen på el fungerat väl. Utan en avreglerad elmarknad hade vi sannolikt inte klarat balansen mellan utbud och efterfrågan utan fått ta till elransonering med mycket höga samhällsekonomiska kostnader. Och utan periodvis höga elpriser skulle incitamenten att investera i eller bevara reservkapacitet starkt försvagas.

Jo visst, vilka fina dimridåer du lägger ut! Precis som om vi inte visste hur prismekanismen påverkar en fri marknad. Om jag vill investera i ett valfritt reservkraftverk så är det ju för att jag hoppas på snabba cash den dagen det blir kallt i Sverige. Inte bryr jag mig om ifall DE ANDRA elproducenterna får samma höga pris som jag själv? Snarare tvärtom eftersom det stärker min konkurrenskraft om bara jag får njuta av mina investeringar.

Hjalmarsson fortsätter:

Gunnar From har överdrivet stora förhoppningar om en betydligt jämnare elefterfrågan och mindre elprisvariationer den dagen alla elkonsumenter debiteras det aktuella spotpriset timma för timma.

Forskningsresultaten från elprisexperiment i olika länder visar, om än med betydande spridning, att det krävs relativt kraftiga incitament i form av energiprisskillnader för att flytta elkonsumtionen från en tidpunkt till en annan. Det ligger i sakens natur att vissa effektefterfrågeprofiler är relativt svåra att påverka, som till exempel frukost- och middagstidpunkter och tidsperioder för tv-tittande.

Igen, hur korkade tror du att vi är? Inte påverkar våra frukostvanor elräkningen mer än några promille!! Istället är det förstås andra elförbrukande saker i hemmen som gör det, elvärme, värmepumpar, varmvattenberedare ,ventilation – samtliga dessa skulle enkelt kunna slås av några timmar vid höglast om bara incitamenten fanns hos alla landets villaägare. Men du pratar om kafffebryggaren..

Vad skrev då Nils-Gunnar From, vd för Storuman Energi?

Jo, han tycker som jag själv påpekat tidigare, att det saknas ju incitament för landets elkonsumenter att styra sin förbrukning mot tider när tillgången är mindre, trots att nätägarna nu tvingats, mot sin vilja iofs.., att installera mätare som kan avläsas timme för timme i landets alla villor, ja tom i flertalet lägenheter.

Men viktigast är att ändra maktbalansen på elmarknaden. Ingen skulle acceptera att mjölken plötsligt en dag kostade 200 kronor litern. Lika självklart som det är att kunna påverka vad man köper i mataffären, lika självklart borde det vara att kunna påverka sin elkostnad. Men som elkonsument har man i dag inget val. Konsumentens makt att genom sin konsumtion kunna parera elpristopparna och se en effekt av det i plånboken är marginell. Samtidigt visar flera studier att viljan att kunna påverka sin elförbrukning är stor. Svenska folket vill få mer inflytande över sin elräkning.

Sommaren 2009 genomfördes en reform som innebar att elnätföretagen är skyldiga att en gång i månaden läsa av elmätarna, vilket innebär att fem miljoner elmätare har bytts. Månadsavläsning är ett stort framsteg, men med tanke på att över 90 procent av de nya elmätarna även stöder fjärravläsning per timme är det märkligt att man inte gått hela vägen och infört timtaxa på el.

Timtaxa på el är en förutsättning för att man som konsument ska kunna sänka sin elkostnad genom att styra sin konsumtion till tider på dygnet då priset är lägre, ofta på kvällar och nätter. Genom att exempelvis låta tvätt- och diskmaskinen gå senare på kvällen skulle konsumenten kunna spara upp till 20 procent av sin elkostnad och samtidigt kraftigt minska sin klimatpåverkan.

500 miljoner kronor att spara

Låt oss ta följande exempel. Stina Svensson bor i en lägenhet med en förbrukning på 5 000 KWh hushållsel. Stina släcker dagtid alla lampor och slår av standbyläget på tv:n och datorn. Hon låter givetvis kylen och frysen gå som vanligt dygnet runt, men sätter på sin disk- och tvättmaskin då priserna är låga, det vill säga kvälls- och nattetid. Under december hade Stina kunnat spara 11,5 procent, motsvarande 9 öre/KWh, eller 75 kronor, genom att dra ner sin förbrukning när elen är dyr.

Om samtliga Sveriges drygt 4,5 miljoner hushåll gjort som Stina skulle hushållen kunnat spara uppemot 500 miljoner kronor under december. Detta är en mycket låg beräkning, eftersom en stor del av Sveriges befolkning bor i villa som förbrukar betydligt mer el än en lägenhet.

Räknar man på vinsten för miljön så hade vi under samma månad kunnat minska användandet av kol- och kondenskraftverk med 40 procent om vi haft timtaxa på el. Orsaken är att när konsumenten förflyttar en del av förbrukningen till kvällar och helger så blir samhällets totala förbrukning jämnare spridd över dygnet och vi slipper ta till smutsig el för att klara energiförsörjningen. Med andra ord; tidpunkter då elen är billig är även tidpunkter då elen är miljövänlig. Dessutom ska man inte underskatta den möjlighet till energibesparing som timmätning ger. Genom att konsumenten blir medveten om sin konsumtion ökar också incitamentet för att förbruka mindre energi totalt sett.

Vad ser då From som förklaring till den rådande ordningen där ingen elsäljare erbjuder småkonsumenter timme för timme prissättning, något som är mkt vanligt på kontinenten? Jo:

Eljättarna saknar vilja

De flesta inom elbranschen är överens om att timtaxa på el skulle gynna privatkonsumenten och tekniskt finns infrastrukturen på plats för att införa timtaxa på el för de allra flesta svenskar. Ändå har utvecklingen gått i stå. Orsaken är att det saknas vilja från nätbolag tillika elproducenter, eftersom de har dubbla roller och tjänar på en hög konsumtion vid tidpunkter då elen är dyr.

Ett annat problem som framstår som klart som korvspad är alltså att vi konsumenter inte ens tillåts verka på en fri marknad och köpa vid de tider vi själva vill!  Ska det kallas en väl fungerande marknad, Lennart Hjalmarsson?

En forskare vid Götebrgs universitet har sin syn på saken.

Petter Rönnborg, forskare i företagsekonomi, menar att de värsta är bristen på aktörer på marknaden och att de tänker som vanliga företag. Jaha, en ny dimridå från ekonomhållet, med lite vänster retorik.

Jag återknyter till mitt tidigare inlägg: Var ligger logiken i att ALLA sålda kilowatt-timmar ska betinga samma höga pris som just de som måste extra-produceras en kall vintermorgon??? Och varför kan jag inte undvika dessa perversa priser ens genom att stänga av mina elförbrukare just dessa timmar?

Ett folk som fattade beslut om elmarknaden på demokratiska grunder skulle aldrig acceptera den ordning vi har i Sverige. Låt folket få makten och rösta in folkets parti i riksdagen i höst!:  http://www.aktivdemokrati.se, så kan vi ordna spelregler värda namnet på en verklig fri elmarknad!

Pingat på Intressant.se

Magnus Gustavsson,

Elkonsument med lite grann innanför pannbenet

Annonser
Det här inlägget postades i Direkta reflektioner och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Elmarknaden, igen

 1. mrperfect72 skriver:

  Bojkotta elmarknaden och chefsbonusarna! Bli delaegare i ett vindkraftverk, Magnus! http://o2.se/

 2. Magnusgus@AD skriver:

  Det är jag ju redan!
  Inte kommer jag undan dessa bluffare för det!
  Jag kan inte köpa el till nattpris, bara köpa elleverans (en bråkdel av kostnaden) till nattpris.
  De korkade politikerna har dessutom fått för sig att det inte är min egen el jag producerar, så jag ska dessutom betala skatt utgörande mellanskillnaden på det perversa Nordpool-priset och vindkraftsföreningens produktionskostnad inkl avskrivningar.
  Ett förslag med avsändare folkpartiet misstänker jag, det började ju bli lite väl populärt med vindkraftsandelar hos villaägare, kanske de inte kommer att vilja ha all kärnkraftsel man nu tänker sig investera våra pengar i?
  Bäst att göra det ointressant att äga vindkraftverk om man är villaägare!
  Läs mer här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.297363-vindkraftsskatt-hotar-klimatet

 3. MrPerfect72 skriver:

  Bajspolitiker. Hade ingen aning om att de kunde vara saa satans ondskefulla och korrupta. http://www.aktivdemokrati.se blir bara mer och mer korrekt. Att riskera detta trams mellan varje 4-aarsperiod aer direkt galenskap.

  • Magnusgus@AD skriver:

   Från O2:s nyhetsbrev:

   Uttagsskatten – nytt C-förslag

   Bland det som hänt under senare tid kan man främst lyfta fram två saker. Det ena är en mycket intressant rapport beställd av Svensk Vindenergi, vindkraftens branschorganisation i Sverige, i vilken forskare från Institutet för Näringslivsforskning – i motsats till Skatteverket – kommer fram till att vindkraftkooperativ tillhandahåller el till marknadspriser. Här kan du ta del av denna intressanta rapport.:
   http://www.svenskvindenergi.org/files/UttagsbeskattningTangeras_(1).pdf
   Det andra som hänt som är värt att berätta om är ett förslag som kommer från några riksdagsledamöter i Centerpartiet. Deras förslag kom upp häromveckan då Näringsminister Maud Olofsson och Per Bolund (Mp) deltog i en interpellationsdebatt med anledning av Bolunds fråga till Olofsson. Roger Tiefensee (C) deltog i debatten med följande inlägg: Centerpartiet har, i nära dialog med vindkraftskooperativen och LRF som förstår den kooperativa beskattningen generellt, tittat på om man kan skapa en generell alternativregel som innebär att den som satsar ett stort kapital i ett vindkraftskooperativ får göra ett skäligt avdrag för det. I dag får man bara göra avdrag för omsättningen i en kooperativ förening. Just för vindkraftskooperativ är omsättningen liten och det insatta kapitalet stort. Skulle man skapa en generell alternativ regel som säger att man får göra avdrag mot insatt kapital i stället skulle man i princip neutralisera effekten av uttagsbeskattningen. I klartext betyder det att andelsägande blri fortsatt lönsamt. Fredagen den 12 februari hålls en liknande debatt, men denna gång ställs frågan till Finansminister Anders Borg. Följ gärna debatten på denna länk:
   http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GX10167
   Frågan lyder: Avser finansministern att verka för att reglerna kring uttagsskatt på kooperativ vindkraft snarast ändras?

 4. Petter Rönnborg skriver:

  Jag föreslår att Magnus Gustafsson läser slutsatserna i min avhandling innan han torgför att han har kunskaper om vad jag skrivit. Det framgår med all tydlighet att jag menar att ett stort problem med dagens elmarknad är att det saknas incitament för priskonkurrens. Ett annat problem är att de stora kraftproducenterna har möjlighet att utöva makt, dvs. konsumentens ställning har inte stärkts vilket var ett av målen med elmarknadsreformen. Det tog ett tag för de stora kraftproducenterna att inse att den som har makten över produktionsresurserna också har makten över marknaden. Från början trodde man att slaget skulle avgöras på konsumentmarknaden; det fanns t.o.m falanger inom Vattenfall som propagerade att man skulle sälja produktionsresurserna (se också vad skogsbolagen gjorde). När man insåg att det var inom produktion som de stora pengarna fanns var det back to basics fast i en ny kontext.

 5. Gunnar Fabricius skriver:

  Wooops! Missuppfattningarna om elmarknaden är onekligen många och stora. Grundregel #1: utgå ifrån att all information som kommer från etablerade forskare och politiker är desinformation. Dagens industrisamhälle bygger nämligen på att vad som egentligen är en kollektiv vara, som har ett momentant pris och som handlas mellan all utrustning som samtidigt är inkopplad på nätet har utformats som en marknad där handeln sker individuellt, mellan konstgjorda aktörer, till differentierade priser och i långa avtal. Problemet är att när enskilda aktörer konkurrerar om en kollektiv vara så finns det inga som helst incitament att investera i mer kapacitet på produktionssidan och alla incitament i världen att roffa (kapacitet) på konsumentsidan. Med ett pris på ”energi” blir priset på effekt noll, trots att det är effekt som egentligen handlas i systemet. Så elmarknaden har aldrig fungerat, varken när den var monopolreglerad och i synnerhet inte nu när den blivit ”avreglerad”. Skälet till de politiska krumbukterna är att den dysfunktionella marknaden hela tiden kräver ökade transfereringar från små till stora (och mer elintensiva) konsumenter. Hela spektaklet motiveras av att det enda som vi tror att vi kan konkurrera med är ”mer billig energi”. Långsiktigt leder emellertid den här försvarsmekanismen till att samhället blir mer och mer ineffektivt och korrumperat och att konkurrensförmågan istället i sin helhet försvagas.

 6. Gunnar Fabricius skriver:

  Nej, jag tycker inte att den planekonomi som blir följden av den dysfunktionella låtsasmarknaden och som förespråkas av samtliga riksdagspartier (inklusive miljöpartiet) är en bra lösning.

 7. Calle i Bild skriver:

  Jo. Verkar som att priset har gaatt upp rejaelt med dagens politiker. Det boerjade redan foerra mandatperioden om jag inte minns fel.

  Nu aer det dock aendaa saa att ett hoegt elpris motiverar folk till el-snaalare alternativ och ny teknik som i laengden kan vara bra foer alla.

  Jag menar inte att dessa pengar ska gaa i fickorna paa el-bolagschefer, som idag, eller att fattiga inte ska ha raad att dra paa elementet i vinterkylan.

  Nej. Men med baettre foerdelningspolitik aer detta inget problem. Med hoega skatter paa rika jaemnas saken ut. Jag aer foer att ta tillbaka dessa pengar fraan de som har haft sina soetebroedsdagar under borgerligheten och ge dessa pengar till de fattiga, samt att efter detta aeven ge till forskning inom miljoevaenlig el.

  Givetvis innehaaller mitt paket aeven ett uttraede ur EU och dum-konkurrensen. (Grundprincip: I Sverige ska vi i foersta hand aeta svenska aepplen, annat ska lyxbesattas, anser jag.)

  • Magnusgus@AD skriver:

   Man behöver inte blanda in fördelningspolitik i allt man diskuterar.
   Vill man det kan man söka medlemsskap i något gammelparti..
   (Där är det naturligt att koppla ihop allt med något slags ideologiskt kitt så att det stämmer med en fördefinierad världsbild, hellre än att granska varje fråga för sig, på sina egna meriter.)
   Nu gällde det en dåligt fungerande elmarknad, inte om man kan kompensera fattiga för att den leder till stor förmögenhetsöverföring till rika elbolag.
   Lösningen kan aldrig vara att kompensera fattiga för en korrupt och helt sjuk, konstlad marknad.
   De borgerliga och t.ex Villaägärrnas riksförbund, har en annan, lika felaktig världssyn, de klagar på de kraftigt höjda elskatterna, för att maskera den sjuka marknaden.
   (Som Motormännen som vill sänka bensinskatten ungefär, hellre än att angripa bränsleproblemet vid roten)
   Elskatter kan man tycka vad man vill om, men de håller iaf ner konsumtionen och leder ofelbarligen till effektiviseringsåtgärder, något som elproducenter inte gillar. Därav kritiken mot dem.
   En del förvirrade arbetare/låginkomsttagare går på det här och vill därför sänka elskatterna och bygga ny kärnkraft…
   Skickligt spridande av dimridåer!

   • mrperfect72 skriver:

    ”Man behöver inte blanda in fördelningspolitik i allt man diskuterar. Vill man det kan man söka medlemsskap i något gammelparti.”
    – Nu tycker jag att vi ska faa ha vaara aasikter inom alla politiska omraaden och inte tala om foer medlemmar att de ska byta parti. Jag tror du har det lite stressig Magnus, foer det daer var ogenomtaenkt.

    – Marknaden verkar ju alltid efter ett tags existens bli korrupt, helt sjuk och konstlad, eftersom makten koncentreras.

    ”Elskatter kan man tycka vad man vill om, men de håller iaf ner konsumtionen och leder ofelbarligen till effektiviseringsåtgärder”
    – Enig.

    ”En del förvirrade arbetare/låginkomsttagare går på det här och vill därför sänka elskatterna och bygga ny kärnkraft… Skickligt spridande av dimridåer!”

    – Kaernkraften betalar inte sina foersaekringspremier, daerfoer tycks den vid en foersta anblick vara billig. Det aer fel. Den aer svindyr, kaenslig vid krig, farlig vid krig eller terrorism, har ett farligt avfall.

   • Magnusgus@AD skriver:

    ”- Nu tycker jag att vi ska faa ha vaara aasikter inom alla politiska omraaden och inte tala om foer medlemmar att de ska byta parti. Jag tror du har det lite stressig Magnus, foer det daer var ogenomtaenkt.”

    -Nja, det var faktiskt inte en uppmaning om att söka ett gammelparti, utan ett försök att påvisa hur du ibland tänker som ett genomideologiserat gammelparti. Du behöver påminnas om detta ibland så att du höjer blicken till ett sakfrågeperspektiv, annars är det lätt att hamna i vi och dem-tänkande, ngt som är ovärdigt rättvis, demokratisk sakfrågepolitik.

   • mrperfect72 skriver:

    Ibland haenger faktiskt fraagorna ihop.

 8. Ping: Sverige, ett centrum för korruption! « Aktivdemokrati's blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s